Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bamboesokken.com v.o.f. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met inschrijfnummer 50211420. Gevestigd aan de Trompenburg 35 1181 NM te Amstelveen met BTW nummer 8226.31.969 en te bereiken via email op info@bamboesokken.com en telefonisch op +31-(0)6 30253725
 • Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling betekent dat u de Algemene voorwaarden van Bamboesokken.com accepteert. Bamboesokken.com behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen.
 • De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Bamboesokken.com.

Prijzen

 • Alle prijzen in de Bamboesokken.com webshop zijn in euro’s, inclusief BTW en verzendkosten.
 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding en/of overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen of economische ontwikkelingen dit noodzakelijk maken.
 • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaling

 • Betalen kan online met IDeal of Paypal.
 • Elke bestelling wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling.

Bezorging

 • Alle artikelen worden in Nederland binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling bezorgd.
 • Mocht het voorkomen dat een artikel niet op voorraad is, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
 • Bamboesokken.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van aangegeven levertijden.

Retourneren

 • Wilt u iets retourneren of omruilen dan stelt Bamboesokken.com het op prijs dat u hier voorafgaand via de e-mail melding van maakt.
 • Bent u niet tevreden met uw bestelling of een deel daarvan, dan kunt u deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Na ontvangst van de retourzending zal Bamboesokken.com het betaalde bedrag van de ontvangen artikelen binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.
 • Een Bamboesokken.com artikel wordt niet teruggenomen indien het is beschadigd of is gebruikt.

Aansprakelijkheid

 • Alle artikelen die in het assortiment van Bamboesokken.com zijn opgenomen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Bamboesokken.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Bamboesokken.com verkochte artikelen.
 • Bamboesokken.com is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Bamboesokken.com zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bamboesokken.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat bamboesokken.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Privacy-statement

 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Bamboesokken.com gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Afbeeldingen en specificaties

 • Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, specificaties, omschrijvingen en condities etc. op de website van Bamboesokken.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 • Op deze Algemene voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyright

 • Copyright van de artikelen van deze website berust bij Bamboesokken.com. Bamboesokken.com staat het niet toe dat zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal wordt overgenomen, gepubliceerd, verveelvoudigd of voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Vragen

 • Bamboesokken.com hecht waarde aan klant tevredenheid. Heeft u vragen of klachten over de artikelen van Bamboesokken.com, dan worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.